Søk

Angrerett og retur

Angrerett og retur

Du har selv ansvar for å kontrollere leveransen og se at produktene er uskadet når du mottar pakken. Ved eventuelle feil eller problemer med bestillingen må du ta kontakt med kundeservice på e-post: butikk@dinhud.no.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager fra fristen begynner å løpe. I fristen inkluderes alle kalenderdager. Dersom fristen ender på en lørdag, helligdag eller høytidsdag forlenges fristen til nærmeste virkedag.

Angrefristen anses overholdt dersom melding er sendt før utløpet av fristen. Kjøper har bevisbyrden for at angreretten er blitt gjort gjeldende, og meldingen bør derfor skje skriftlig (angrerettskjema, e-post eller brev). Angrefristen begynner å løpe fra dagen etter varen(e) er mottatt. Angrerettskjema finner du vedlagt eposten til din bestilling.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren uten unødig opphold og senest 14 dager fra melding om bruk av angreretten er gitt. Kjøper dekker de direkte kostnadene ved å returnere varen. Varene skal være uåpnet, ubrukt, uskadd  og i originalforpakning for å få tilbake pengene.

Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale kjøpesummen til kjøperen uten unødig opphold, og senest 14 dager fra selgeren fikk melding om kjøperens beslutning om å benytte angreretten. Selger har rett til å holde tilbake betalingen til han har mottatt varene fra kjøperen.

GARANTI

Din Hud er autorisert forhandler for alle varemerker. Garantien på produkter leveres av leverandøren. Vi gir ingen ytterligere garantier utover det leverandøren har gitt. Gjerne ta kontakt med oss for mer informasjon om varer fra en bestemt leverandør. Alle produktene har en ingrediensliste på forpakningen. Merk at varemerker har valgt å bare vise hovedingrediensene. Vi kan ikke ta ansvar for eventuell overfølsomhet for ingredienser i et produkt eller i en prøve. Dersom du er usikker på hva produktet eller prøven inneholder kan du kontakte oss på epost: butikk@dinhud.no.